Одна стойка

Одна стойка
12 шаров и стопа на грузике.
Наверх